jesteś tutaj: strona główna » Obowiązek Informacyjny RODO

Obowiązek Informacyjny RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Catalina Investment Sp. z o.o. z siedzibą
przy Al. Wyścigowej 6 w Warszawie.

Administrator wyznaczył osobę do kontaktów w sprawie przetwarzania danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować drogą elektroniczną: office@catalina.com.pl lub korespondencyjnie na adres ul. al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”).

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celu odpowiedzi na zapytanie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przez maksymalny okres 30 dni od daty udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu.

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, o ile realizacja takiego żądania nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne aby otrzymać odpowiedź na zapytanie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).